Dansen met passie en plezier!

Algemene Voorwaarden

Inschrijven:

  • Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni
  • Het lesgeld wordt in 3 termijnen gefactureerd: 1e termijn sept t/m dec,  2e termijn jan t/m maart, 3e termijn april t/m juni
  • Bij inschrijving wordt geen inschrijfgeld gevraagd.
  • Na facturering dient het lesgeld binnen 8 dagen over te worden gemaakt naar rekeningnr: NL10 INGB 0007 2142 15 tnv Dansstudio Joy2dance ovm naam en factuurnummer
  • Restitutie van het lesgeld wordt niet verleend.
  • Wanneer u lid wordt van Joy2dance gaat u ten alle tijden een lidmaatschap aan van 3 maanden.
  • Om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen van mijn kind in de les geef ik wel/geen toestemming om foto’s te plaatsen op de website/FBpagina van Joy2dance.

Opzeggen:

  • Indien u geen les meer wilt volgen, dient u een maand voor het einde van de periode op te zeggen. Dit dient u schriftelijk of per mail door te geven.

Aansprakelijkheid:

  • Deelname aan de lessen gebeurt  geheel vrijwillig en op eigen risico.  Joy2dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en ongevallen tijdens de lessen of tijdens aanwezigheid in de studio/ het gebouw.
  • Leerlingen worden uitdrukkelijk verzocht geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamer. Joy2dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.